Nieuw GLI programma

Aanmeldformulier

  • Deze omschrijving moet minimaal de volgende elementen bevatten: o Beschrijving doelgroep o doel van de interventie o inclusiecriteria voor deelnemers o Beschrijving aantal bijeenkomsten/contactmomenten (verdeeld over groepsbehandeling en individuele sessies) o De duur van het programma o Inhoud programma: welke onderwerpen komen aan bod o De interventiematerialen o Indien sprake is van groepsbehandelingen; de groepsgrootte o Eigen bijdragen die van mensen gevraagd worden, of andere verplichtingen voor deelnemers. o kwalificaties van de leefstijlcoaches of van het team dat de begeleiding doet o methodiek van resultaatmeting: kwantitatief en klanttevredenheid o De procesevaluatie o De effectonderzoeken
  • Indien ja, beantwoordt dan de volgende vragen.
  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: pdf.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Disclaimer: het invullen van het aanvraagformulier geeft geen garantie dat het GLI-programma verzekerde zorg is